8882
  ۱۳۸۹/۱۰/۲۲
بررسی «من» های شعری قیصر امین پور
نویسنده: مـروت محمـدی کارشناس ارشد ادبیات
   

نویسنده: مـروت محمـدی
کارشناس ارشد ادبیات

 

چکیده:

قیصر امین پور از جمله شاعران بزرگ پس از انقلاب است که با خلق آثاری با مضامین متعدد زود جاودانه شد. موضوعی که در شعر قیصر قابل توجه است «من » شعری شاعر است که در آثار مختلف او متغییر است. این مقاله بر آن است تا به بررسی من شعر ی قیصر در پنج اثر فاخر او به نام های« در کوچه ی آفتاب»، «تنفس صبح »، «آینه های ناگهان »، «گلها همه آفتابگردانند»و« دستور زبان عشق» بپردازدو مشخص کند که در کدام دوره من شاعرفردی و در کدام دوره اجتماعی بوده است.

 

کلید واژه:

من فردی – من اجتماعی ، حماسه ، عاطفه ، قیصر امین پور

 

جهت دریافت فایل اصلی کلیک کنید

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved