8879
  ۱۳۸۹/۱۰/۲۲
بررسی ویژگیهای زبانی در شعر دکتر قیصر امین پور
محقق: فاطمه اسماعیل زاده دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
   

محقق: فاطمه اسماعیل زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

مقاله حاضر کوششی است در جهت بررسی ویژگیهای برجسته زبانی در شعر دکتر قیصر امین پور با توجه به سه دفتر شعر: دستور زبان عشق، گلها همه آفتابگردانند و آینه های ناگهان.

استفاده از واژگان محاوره­ای، واژگان جدید، عینی بودن کلمات، ساختار ساده جملات در اغلب موارد و زبانی ساده و قابل فهم از ویژگیهای برجسته زبان دکتر قیصرامین­پور است.به نحوی که بصورت سبک اختصاصی زبان این شاعر درآمده­اند.

محورهای اصلی بررسی زبان در این مقاله عبارت­اند از: آواها، واژگان، ترکیبها و گروههای واژگانی و ساختار نحوی جملات.

 

واژگان کلیدی:  زبان، واژگان، محاوره، ساخت

 

جهت دریافت کامل فایل کلیک کنید

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved