14992
  ۱۳۹۰/۲/۲۰
عباس (ع) یادگار زریران
نویسنده: اسماعیل مجللی نسب
   

واقعه خونین کربلا با حماسه های ملی ایرانی قرابت بسیاری دارد، هر چند که مقتل نامه ها  بر اساس تاريخ نگاشته شده ولي تا حدودي با شخصيات اساطيري ايران نيز شباهتهايي دارند. که يکي از اساطير ايران ايادگار زريران مي باشد که از قديمي ترين منظومه هاي ملی ايران به حساب مي آيد. دوران خلق این اثر را به دوران اشکانیان نسبت میدهند ولی بعدها فردوسی این حماسه را به نظم در آورد.

در اين اثر که به شرح ذيل مي باشد.

داستان جنگ پادشاه ايران، گشتاسب است با پادشاه خيونان (هيونيت ها باهون ها از قبال ترک) ارجاسب (گشتاسب) با هم برادران، پسران، خويشان، همالان و نديمان دين زرتشت را مي پذيرد و ديگري (ارجاسب) از گردش به دين نو بر آشفته و در نامه اي که با دوتن از سران او سپاه خويش (بيدرخش و نامخواست) نزد او مي فرستد. گستاخانه از او مي خواهد دين نو را رها کند و به دين کهن باز گردد و گرنه جنگ را آماده باشد.

 

 


جهت دریافت کل مقاله کلیک کنید

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved