13898
  ۱۳۹۰/۱/۳۱
مردم مدینه فاضله سعدی
نویسنده: علی اکبر شرفي
   

هدف بوستان تربيت روان و تصفيه قواي نفس و تقويت خيال و پرورش شور و عشق، راهنمايي همه ي انواع عواطف و نيروهايي است که بايد در راه سعادت، دستگير افراد بشر باشد. براي آن که سقراط وار شنونده را به خود متکي سازد ... مباحث حکمي را عادي جلوه گر مي سازد و با طرح حکايتي آغاز سخن مي کند. (1) و براي بيان عقايد خود بيشتر زبان تمثيل و داستان را برمي گزيند و حرف هاي گفتني خوش را در زبان شخصيت هاي داستان هايش مي نهد و با بيان ساده و همه کس فهم، از زبان ايشان سخن مي گويد.

 


جهت دريافت كل مقاله كليك كنيد

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved