11336
  ۱۳۸۹/۱۱/۳۰
مختصری در باب «هنر مفهومی»
به بهانه برپایی نمایشگاه هنر مفهومی حوزه هنری استان مرکزی در فرهنگسرای آیینه اراک
   

اصطلاح وارداتي conceptualart در بسياري از منابع فارسي به هنر مفهومي ترجمه شده است. بعنوان نمونه در کتاب هنر مفهومي - موزه هنرهاي معاصر تهران 1380- آمده است که هنر مفهومي نحوه اي از ارايه اثر هنري معاصر است که در آن انديشه و مفهوم خاصي که معمولاً فردي، پيچيده و کلي است به صورت انتزاعي و غير قاعده مند و براساس نفي زيبايي شناسی شکل بوجود مي آيد. هنر مفهومي با مفهوم به عنوان محتواي آثار هنري متفاوت است اما مي توان آن را شکلي انتزاعي از انديشه اي دانست که در ذهن هنرمند از معنا و اثر هنري بوجود مي آيد و سرانجام در ساختاري پيشنهادي و به صورتهاي بسيار متنوع به نمايش گذاشته مي شود. همين واژه در دو ماهنامه فرهنگي هنري بيناب 1382 در مصاحبه اي با آقاي دکتر آيت الهي به هنر ادراکي معني شده است. ايشان مي فرمايند: واژه مفهوم معادل دقيقي براي concept نيست.

 


جهت دریافت کل متن کلیک کنید

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved