10245
  ۱۳۸۹/۱۱/۱۶
موسيقي+کلام (نگاهي به ترانه سرايي و تصنيف سازي در ايران)
نویسنده: عليرضا مقامي کاشاني
   

موسيقي بدون همراه شدن با کلام ارزش هاي خاص خودش را دارد. موسيقي ناب است. هنر ناب است. همين خود بسي ارزش دارد. ظاهراً فيثاغورث حکيم يوناني است که مي گويد موسيقي بازگو کننده و بيانگر هارموني و نظامي است که بر جهان هستي حاکم است. بي خود نيست که شاعر با شگفتي هرچه تمام تر از خودش، از من، از شما و از هرکسي که نگاه ژرف نگر و رازکاو دارد، مي پرسد:

خشک سيمي، خشک چوبي، خشک پوست           از کجا مي آيد اين آواي دوست؟!

يا در ابتداي مثنوي مي بينيم که مولوي از زبان «ني» مي گويد نغمه ها و نواهاي موسيقي درحکم جسم است و اسرار نهفته در اين نغمه ها و نواها براي اين جسم در حکم جان و روان است:

سرّ ِمن از  ناله ي  من  دور نيست       ليک چشم و گوش را آن نور نيست

تن ز جان و جان ز تن مستور نيست       ليک کس را ديد ِجان دستور نيست

 


برای دریافت کل متن کلیک کنید

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved